Recent Posts by Teksin Oztekin

Uzun Vadeli Sera Gazı Azaltım Seçenekleri Çalıştayı Gerçekleştirilecektir

Düşük Karbonlu kalkınma projesinin bileşen 4 kapsamında tarım, binalar, ulaştırma ve atık sektörleri için ülkemiz için uygulanabilir sera gazı azaltım potansiyeli ve maliyet etkinliği odaklı, taslak uzun vadeli sera gazı emisyon azaltım seçenekleri belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planının güncellenmesinde temel alınacaktır. Sonuçların geniş bir paydaş grubu ile değerlendirilmesi ve görüş alışverişinde…
Daha Fazlası

Temmuz 2019 ‘da Gerçekleştirilen Faaliyetler

2 Temmuz 2019- İstanbul: DEA çalışması hazırlanacak 4 AB iklim mevzuatından Emisyon Ticaret Sistemi Direktifi (ETSD) ve Çaba Paylaşımı Kararı (ESD) için 2 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul’da sektör paydaşlarına yönelik 2 danışma toplantısı düzenlenmiştir. Toplantılarda projenin ikinci bileşeninin lideri Rifat Ünal Sayman, projeye, AB iklim mevzuatına ve DEA çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapmıştır, DEA kapsamında incelenen…
Daha Fazlası

8. Yönlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirilmiştir

AB ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ortaklaşa finanse ettiği “Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi” teknik yardım projesi kapsamında, 8. Yönlendirme Kurulu toplantısı 27 Haziran 2019 tarihinde ÇŞB binası, Ankara, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Temel hedefi proje ilerleyişi, devam eden faaliyetler ve ileriki dönemde yapılacak faaliyetler hakkında bilgilendirme yapmak olan toplantı; Faydalanıcı, Sözleşme Makamı,…
Daha Fazlası

EX-ACT Aracı Eğitimi Gerçekleştirilmiştir

EX-ACT Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi kapsamında, EX-ACT modelleme aracı eğitimi 22-23 Ocak 2019 tarihinde Mövenpick Otel, Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Eğitimde, tarım ve AKAKDo sektörlerinde karbon denge & azaltım senaryolarına odaklanılmıştır. Toplamda 45'den fazla katılımcı ile gerçekleştirilen eğitime katılan kuruluşlar arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Tarım ve Orman…
Daha Fazlası

Recent Comments by Teksin Oztekin