Eğitimler

Faaliyet 4.3.1: Proje paydaşları için kapasite geliştirme (eğitim, rehberlik and mentörlük hizmetleri)

Eğitim 1 - TIMES (MARKAL-EFOM sistemi entegrasyonu) Modelleme Çerçevesi, Giriş eğitim, 15 Kasım 2018
EĞİTİM-1
Eğitimin AdıTIMES (MARKAL-EFOM Sistemi entegrasyonu)
TanımTIMES, yerel, ulusal ve çok-bölgeli düzeyde doğru olarak enerji ve çevresel politika analizleri yapmaya imkan sunan bir aşağıdan yukarıya optimizasyon model aracıdır. TIMES modelleme aracı, teknolojileri, yakıtları, emisyonları ve bunların ekonomik sektörler üzerindeki etkilerini birarada gösteren teknik mühendislik yaklaşımı ve ekonomik yaklaşımın birleşimidir.
Süre 1 gün
Tarih15 Kasım 2018
YerHoliday Inn Çukurambar, Ankara
Hedefler• Aşağıdan-Yukarıya Model Yapısnın Katılımcılara Tanıtılması
• Referans Enerji Sisteminin Temeli
• Teknoloji/Proses tanımları ve kullanımlarının anlanması
• Enerji/Materyal ilişkisi
• Yakıtların yanması ve proses emisyonları farklılıları
YaklaşımEğitim, sınıf etkileşimlerine ve ANSWER ve VEDA yazılımının doğrudan kullanımına dayalı olacaktır.
Temel KonularÇevre ekonomisi politika modellemesinde alt modelleme çerçevesinin kullanılması için fırsatlar ve engeller
Katılımcılar• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
• Tarım ve Orman Bakanlığı
• TÜİK
• Diğer kamu kuruluşları ve STK'lar
• Proje teknik ekip üyeleri ve sektörel uzmanlar
Model TanıtıcısıAsst.Prof. Kemal Sarıca, Işık Üniversitesi ve Bileşen 3 - Faaliyet 3.1&3.2 raporları baş yazarı
Sunumlar ve Dokümanlar
 • Eğitim Gündemi

 • Projenin Bileşen 3&4 tanıtımı, TIMES model aracı, Takım Lideri, Dr. Mykola Raptsun

 • TIMES modelleme çerçevesi, Başyazar, Asst. Prof. Kemal Sarıca

 • TIMES Model, Konsept ve Teori

 • Bina Sektörü, Bina Sektörü Kıdemli Uzman, Dr. Özge Yılmaz

 • Tarım Sektörü, Tarım Sektörü Kıdemli Uzman, Prof. Dr. İlkay Dellal

 • Atık Sektörü, Atık Sektörü Kıdemli Uzman, Özgür Şakı presentation

 • Ulaştırma Sektörü, Ulaştırma Sektörü Kıdemsiz Uzman, Gülçin Dalkıç sunumu


 • Eğitim 2 - Karayolu Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyonların Hesaplanması İçin Modelleme Aracı (COPERT 5), Ulaştırma sektörü, 27-28 Kasım 2018
  EĞİTİM-2
  Eğitimin Adı Karayolu Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyonların Hesaplanması İçin Bilgisayar Programı (COPERT 5 Modelleme Aracı)
  Eğitimin TanımıCOPERT; AB standart taşıt emisyonu hesaplayıcısıdır. taşıot sayısı, kilometre, hız ve ortam sıcaklığı gibi diğer verileri kullanır ve belirli bir bölge veya ülke için emisyon ve enerji tüketimini hesaplamaktadır. Ayrıca, COPERT, EMISIA tarafından geliştirilen teknolojik, şeffaf ve uluslararası kabul görmüş bir araştırma aracıdır.
  WebsiteEmisia
  COPERT 5
  Süre 2 gün
  Tarih 27-28 Kasım 2018
  YerHoliday Inn Çukurambar, Ankara
  Hedefler• Faaliyet 4.3.1 kapsamında düşük karbonlu kalkınma için gerekli olan kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik ilgili kilit paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesidir.
  • COPERT, Karayolu taşımıcılığı sektöründen kaynaklanan emisyonların hesaplanması için geliştirilen Microsoft Windows yazılım programıdır.
  YaklaşımBu faaliyetin amacı:
  • Düşük karbonlu kalkınma ve iklim azaltım tedbirlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında ilgili paydaşların ilgili paydaşların mesleki bilgi, beceri ve anlayışını geliştirmek,
  •Katılımcıların, işbirlikci öğrenme yöntemi ve devam eden mesleki diyaloglar vasıtasıyla birbirinden öğrenmelerini sağlamak ve
  • COPERT 5 uygulamalı eğitimi vermektir.
  Temel Konular• COPERT 5
  • Genel Metodoloji
  • COPERT Aktivite Verisi (default ve ülkeye özgü))
  • COPERT 4 vs COPERT 5
  • 5.2 Sürümündeki Yenilikler Nelerdir? - CO2 doğrulama metodolojisi
  • COPERT 5'te Yakıt vs Enerji Yakıt Dengesi
  • Sera Gazı Emisyonları
  Katılımcılar• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  • Türkiye İstatistik Kurumu
  • Diğer Kamu Kuruluşları ve STK'lar
  • Proje Teknik Ekibi ve Sektörel Uzmanlar
  Model SunucusuChariton (Charis) Kouridis - COPERT 3'ün ana geliştiricisidir ve programın geliştirildiği tarihten itibaren metodoloji geliştirilmesi üzerinde çalışmaktadır. 2008'den beri EMISIA'da proje yöneticisi olarak görev almaktadır ve karayolu taşımıcılığından kaynaklanan emisyon ve enerji tüketiminin hesaplanması konuları uzmanlık alanlarıdır. COPERT kullanıcılarına destek vermekte ve metodoloji geliştirilmesini takip etmektedir.

  Nikolaos (Nick) Zisis - COPERT 5 sürümünün ana geliştiricisidir ve yazılımın desteklenmesi ve korunmasından sorumludur. Aynı zamanda EMISIA'nın geliştirdiği SIBYL, taşıt sayısı, emisyon ve enerji tüketimi projeksiyon aracı, üzerinde çalışmaktadır.
  Dökümanlar ve Sunumlar
 • Eğitim Gündemi

 • Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış & Sera Gazı Emşsyonlarına Katkısı

 • COPERT Eğitimine Giriş

 • COPERT Temel Unsurları

 • Genel Metodoloji

 • Faaliyet Verisi

 • Sera Gazı Emisyonları

 • 5.2 Sürümündeki Yenilikler Nelerdir

 • COPERT 4.11.4'ten COPERT 5.0'e Veri Aktarımı

 • COPERT 5 vs COPERT 4

 • Yakıt vs Enerji

 • Enerji Dengesi

 • Kullanıcı İstekleri
 • Eğitim 3 - EX-ACT Modelleme Aracı, Tarım, Ormancılık ve Arazi Kullanımı sektörleri, 22-23 Ocak 2019
  EĞİTİM-3
  Eğitimin AdıEx-Ante Karbon Dengeleme Aracı (EX-ACT)
  TanımBM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından geliştirilen Ex-Ante Karbon Dengeleme Aracı, AFOLU projelerinde sera gazı emsiyonlarını ve karbon birikiminin tahmin edilmesinde kullanılan bir araçtır.
  WebsitesiEX-ACT Tool
  Süre 2 gün
  Tarih22-23 Ocak 2019
  YerMövenpick Otel Çukurambar, Ankara
  HedeflerEX-ACT, C stok değişikliklerini (örneğin CO2 emisyonları ve tutumu) ve arazi birimi başına düşen sera gazı emisyonlarını hektar ve yıl başına CO2 eşdeğer ton cinsinden ifade eden bir karasal hesaplama aracıdır. Bu araç, proje tasarımcılarının ekonomik ve iklim değişikliği azaltma koşullarında yüksek yararları olan proje faaliyetlerini tahmin etmelerine ve önceliklendirmelerine yardımcı olmaktadır. Sera gazı azaltımının miktarı, ekonomik analizlerin bir parçası olarak ve ek proje fonları başvurusu için de kullanılabilir

  EX-ACT, AFOLU kalkınma projelerinin yanı sıra iklim değişimi azaltımı ile ilgili projeler, sürdürülebilir arazi yönetimi, havza gelişimi, ürün kuvvetlendirme, gıda güvenliği, hayvancılık, orman yönetimi ve arazi kullanımı değişiklşiği gibi projelere de uygulanabilir. uygun maliyetli olmasının yanında daha az veriye gerektiri ve gerekli bilgiyi bulmaya yardmcı olacak kaynakları (harita, tablo) mevcuttur. EX-ACT en fazla proje seviyesinde kullanılmasın karşın kolaylıkla daha üst program/sektör seviyelerine uygulananilir ve politika analizlerinde kullanılabilir.
  Yaklaşım• Bağlantılı bir Microsoft Excel sayfaları kümesi
  • Dokuz mantıksal konu modülünde yapılandırılmıştır
  • Arazi kullanımı ve yönetimi uygularını temel almaktadır
  • Aracın oluşturulmasına yardımcı olan bir dizi kaynakla (tablolar, haritalar, FAO istatistik verileri) donatılmıştır
  • IPCC varsayılan değerlerini (Tier 1) ve / veya bölgeye özgü katsayıları (Tier 2) kullanılır
  • Projeyle ve proje olmadığı zamanki durumları karşılaştırma
  Katılımcılar• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  • Tarım ve Orman Bakanlığı
  • TÜİK
  • Diğer devlet kurum ve kuruluşları
  • Akademi
  • Proje teknik ekip üyeleri ve sektörel uzmanlar
  Model Sunucusu(s)Louis BOCKEL , Takım lideri ve EX-ACT tasarımının kurucusu
  Laure-Sophie SCHIETTECATTE, EX-ACT Kıdemli Danışman
  Dökümanlar ve SunumlarEX-ACT kılavuzları
  EX-ACT El Broşürü
  EX-ACT Kılavuzu (resmi olmayan çeviri)
  Çalışma kitapçığı
  Çalışma Kitapçığı (resmi olmayan çeviri)
  Sunumlar
  Hedefler ve Çıktılar
  Açılış
  Giriş
  Baseline Senaryo
  MACC
  Geribildirim
  IPCC-Tier
  Türkiye-Grup Çalışması
  Eğitim 4 - Karbon Emisyon Azaltımı İçin Etkin Bir Araç Olarak Yeşil Bina Sertifikasyon Eğitimi, Bina sektörü, 27-28 Mart 2019
  EĞİTİM-4
  Eğitimin AdıEtkili Bir Karbon Emisyon Azaltım Aracı Olarak Yeşil Binalar Sertifikasyon Eğitimi
  Altyapı ve TanımBinalar, Türkiye ekonomisinin önemli ve hızlı büyüyen bir sektörüdür ve ülkenin sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmından (%11.5) sorumludur. "Yeşil" binalar; tasarımı, inşaası ve işletmesiyle iklim ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri azaltarak veya yok ederek, olumlu etkileri arttıran binalardır. Yeşil (çevresel) binalar sertifikasyonu, daha etkin enerji, materyal ve kaynak kullanımıyla daha çevreci binalar yapan veya işleten şirket ve kurumları tanır ve ödüllendirir. Yeşil binaların küresel sera gazı azaltımına önemli katkısı bulunmaktadır ve bina sertifikasyon (derecelendirme) sistemleri dünya çapında oldukça popülerdir. Türkiye, yeşil bina uygulamasında önemli derecede ilerleme kaydetmiştir ve LEED sertifikalı binaların brüt metrekaresi bakımından dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer almaktadır. Aynı zamanda bu Türkiye için sadece bir başlangıç niteliğindedir. Türkiye'de yeşil bina sertifikasyonunun yaygınlaşması için oldukça büyük bir potansiyel bulunmaktadır.
  WebsitesiECOBUILD
  Süre 2 gün
  Tarih27-28 Mart 2019
  YerHM Commerce Otel- Ivedik, Ankara
  Hedeflerİlgili proje paydaşlarına aşağıda belirtilenlerin sağlanması:
  • Yeşil binaları “yeşil” yapan temel ilkeler ve özelliklerin tanıtılmasın
  • Yeşil binaların iklim değişikliği azaltımındaki rolleri
  • Türkiye'de ve dünyadaki başarılı konut, kamu ve ticari yeşil bina uygulama örneklerinin sunumu
  • Yeşil binalar sertifikasyon uygulamalarında ulusal ve uluslararası tecrübelere genel bakış
  • Yeşil binalar sertifikasyonu – nasıl işler (LEED sertifikasyon tecrübeleri)?
  • Karbon emisyonlarının azaltılması da dahil olmak üzere devlet, belediyeler ve özel sektör için yeşil bina sertifikasyonunun faydaları
  • Türkiye'de yeşil bina sertifikasyonunun yaygın bir şekilde uygulanmasını kolaylaştırmak ve desteklemek için olası yollar ve yaklaşımlar
  Katılımcılar• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  • Belediyeler
  • Diğer kamu kuruluşları
  • Araştırma ve eğitim kurumları
  EğitimcilerMurat DOĞRU, Şehir ve Bölge Planlama, MBA, LEED AP Yapı Tasarımı ve İnşaatı, Envision SP

  Nursun DOĞRU, Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Ulaşım Planlama MS, LEED AP Semt Gelişimi

  Zeynep ÇAKIR, Uzay ve Havacılık Mühendisi, MS, LEED AP Bina Tasarımı ve İnşaatı, WELL AP
  Dokümanlar ve SunumlarEğitim Gündemi

  Dr. Mykola Raptsun_Takım Lideri - Proje Tanıtımı

  Eğitim sunumlarının tamam için lütfen buraya tıklayınız.  Eğitim 5 - Araç Stok Projeksiyonu ve Senaryo Değerlendirme Yazılımı (SIBYL), Ulaştırma sektörü, 15-16 Ekim 2019
  EĞİTİM-5
  Eğitimin AdıAraç Stok Projeksiyonu ve Senaryo Değerlendirme Programı (SIBYL)
  Genel BilgiSIBYL, karayolu taşımacılığı sektöründe senaryo ve politikaların değerlendirilmesine ilişkin olarak, iç enerji tüketimi, emisyon ve maliyet tahmini becerilerine sahip bir araç stok projeksiyon aracı olarak tasarlanmıştır. SIBYL, bir Microsoft Windows yazılım programıdır. Söz konusu uygulamaya, kullanıcının gerçek hayattaki verilere dayalı özel senaryoları değerlendirebilmesi için ayrıntılı bir AB çapında araç stok taban veritabanı eklenmiştir. AB standart yazılımı olarak kullanılmakta ve Türkiye - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dahil olmak üzere birçok ülkede yaygın olarak kullanılan COPERT 4 & 5 temel alınarak geliştirilmiştir.
  WebsiteEMISIA
  Eğitim Süresi 2 gün
  TarihEkim 15-16, 2019
  Eğitim YeriPoint Hotel - Çukurambar, Ankara
  Eğitim amacı ve yaklaşımı Hedef
  Faaliyet 4.3.1 kapsamında düşük karbonlu kalkınma için gerekli kurumsal kapasitenin arttırılması için kilit paydaşların kapasite gelişiminin sağlanması. SIBYL, 2050 yılına kadar karayolu taşımacılığı sektöründeki emisyonların hesaplanması ve projeksiyonu için geliştirilen bir Microsoft Windows yazılım programıdır.
  Yaklaşım
  Bu faaliyet aşağıdakileri amaçlamaktadır:
  • Karayolu taşımacılığı sektörü için orta ve uzun vadeli sera gazı emisyon projeksiyonlarının metodolojisini sunmak,
  • Karayolu taşımacılığı sektöründe düşük karbonlu kalkınma ve iklim azaltma önlemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında ilgili paydaşların mesleki bilgi, beceri ve anlayışını geliştirmek,
  • Katılımcıların süregelen profesyonel diyaloglara katılarak ve bilgi & fikir alışverişinde bulunarak işbirliği içinde olmalarını sağlamak,
  • EMISIA, eğitimin her katılımcısı için SIBYL ücretsiz lisansı sağlamaktadır.
  Katılımcı Kurumlar• Çevre ve Şehircilik BAkanlığı
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  • TÜİK
  • Karayolları Genel Müdürlüğü
  • Devlet Hava Meydanlarıİşletmesi
  • Istanbul Büyükşehir Belediyesi
  • Kayseri Büyükşehir Belediyesi
  • Denizli Büyükşehir Belediyesi
  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
  • Diğer kurum ve STK'lar
  • Üniversiteler
  • Proje teknik ekibi ve sektörel uzmanlar
  EğitimcilerChariton (Charis) Kouridis - EMISIA - Proje Yöneticisi
  Wim Verhoeve - EMISIA - SIBYL Ürün Yöneticisi
  Dokümanlar ve SunumlarEğitim Gündemi

  Giriş

  SIBYL

  COPERT

  Genel Metodoloji

  Faaliyet Verisi

  COPERT 5.4

  Yakıt ve Enerji

  Enerji Dengesi

  Kullanıcı Talepleri

  Eğitim 6 - Karbon Fiyatlandırması ve AB Emisyon Ticaret Sistemi, 23-24 Ocak 2020
  EĞİTİM-6
  Eğitim AdıKarbon Fiyatlandırması ve AB ETS
  WebsitesiFutureCamp
  Süre 2 gün
  Tarih23-24 Ocak 2020
  Eğitim YeriPoint Hotel Çukurambar, Ankara
  Genel BilgiAB emisyon ticareti sistemi (AB ETS) AB’nin iklim değişikliği mücadele politikalarının temelini oluşturmaktadır ve sera gazı emisyonlarının uygun maliyetli olarak azaltılmasında kilit araçtır. Dünyadaki ilk büyük karbon piyasasıdır ve yerini korumaktadır.

  AB ETS:
  • İzlanda, Lintenştayn ve Norveç dahil olmak üzere tüm AB ülkelerinde uygulanır.
  • 11.000'den fazla yoğun enerji kullanan tesis (elektrik santralleri ve endüstriyel tesisler) ve bu ülkeler arasında faaliyet gösteren havayollarından kaynaklanan emisyonları sınırlar.
  • AB’nin sera gazı emisyonlarının %45’ini kapsar.
  Hedefler Türkiye'deki düşük karbonlu kalkınmaya yönelik potansiyel bir politika olarak, proje kilit paydaşlarının AB ETS konusundaki deneyimlerini güncellemek ve yaygınlaştırmak amacıyla kapasite geliştirilmesi.
  Ana Konular• Türkiye’de ETS ve gelişmeler
  • ETS’nin temeli ve etkileşim
  • Kapsam
  • MRV
  • Politika karmasında karbon fiyatlandırma
  • Paydaşların sürece dahil edilmesi
  Katılımcılar• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi
  • Dışişleri Bakanlığı
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  • Tarım ve Orman Bakanlığı
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  • Ticaret Bakanlığı
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  • Türk Sanayicileri ve İş insanları Derneği
  • Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
  • Türkiye Çelik Üreticileri Derneği

  Model SunucularıDaniel Scholz , Kıdemli Eğitim Uzmanı
  Johanna Lausen , Kıdemsiz Eğitim Uzmanı
  Dokümanları ve SunumlarEğitim Gündemi
  Sunumlar
  Giriş

  ETS Primer

  Kapsam

  Karbon Kaçağı ve Tahsisi

  MRV1

  Yürürlükteki Emisyon Ticareti

  Perspektifler


  Eğitim 7 - Paris Anlaşmasının Temel Bileşenleri ve Uygulaması Eğitimi, 30-31 Ocak 2020
  EĞİTİM-7
  Eğitim AdıParis Anlaşmasının Temel Bileşenleri ve Uygulaması Eğitimi
  WebsitesiClimalia
  Süre 2 gün
  Tarih30-31 Ocak 2020
  Eğitim YeriPoint Hotel Çukurambar, Ankara
  Genel BilgiParis Anlaşması'nın ana hedefi, küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 2 santigrat derecenin altında tutarak iklim değişikliği tehdidine küresel cevabı güçlendirmek ve sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecede sınırlama çabalarını sürdürmektir. Anlaşma, ülkelerin iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkma becerilerini güçlendirmeyi de amaçlıyor. Bu iddialı hedeflere ulaşmak için, uygun finansal akışlar, yeni bir teknoloji çerçevesi ve kapsamlı bir kapasite geliştirme çerçevesi oluşturulacak, böylece gelişmekte olan ülkeler ve en çok etkilenecek ülkelerin kendi ulusal hedefleri doğrultusundaki eylemleri desteklenecektir.
  Hedefler Paris Anlaşması, durumu, etkisi ve karşılaşılan zorluklar & Türkiye’nin karşılaşabileceği potansiyel zorluklar ve etkileri konusunda proje kilit paydaşlarının deneyimlerini güncellemek ve yaygınlaştırmak amacıyla kapasite geliştirilmesi
  Ana Konular• Iklim değişikliği ve IPCC
  • Hedefler
  • Aktörler
  • Mekanizmalar
  • Türkiye’nin INDC bildirimi
  • COP Kararları
  • Bali Eylem Planı
  • Paris Anlaşmasının temel bileşenleri- Katowice Uygulaması

  Katılımcı Kurumlar• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi
  • Dışişleri Bakanlığı
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  • Tarım ve Orman Bakanlığı
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  • Ticaret Bakanlığı
  • TÜİK
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  • Türk Sanayicileri ve İş insanları Derneği
  Model SunucusuLeonardo Massai , Kıdemli Eğitim Uzmanu, Climalia, Italya
  Dokümanlar ve SunumlarEğitim Gündemi

  Sunumlar

  Paris Antlaşması

  AB İklim politikası ve AB ETS

  Uluslararası İklim Rejimi

  COP25 çıktısı

  Türkiye'nin özel durumları

  İklim Değişikliği çok taraflı müzakereleri

  İklim Müzakerecileri El Kitabı

  Sözlük
  Eğitim 8 - TIMES modelleme çerçevesi: teori ve tarım & ulaştırma sektörlerinde sektörel uygulamalar, 4-5-6 Mart 2020
  EĞİTİM-8
  Eğitim AdıTIMES modelleme çerçevesi: teori ve tarım & ulaştırma sektörlerinde sektörel uygulamalar
  WebsitesiIEA-ETSAP
  Süre 3 gün
  Tarih4-5-6 Mart 2020
  Eğitim YeriÇevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara
  Hedefler• Katılımcıların aşağıdan yukarı modele aşina olmaları
  • Referans Enerji Sisteminin Temelleri
  • Teknoloji / Süreç tanımları ve kullanımının anlaşılması.
  • Enerji / Malzeme ilişkileri
  • Tarım ve Ulaştırma model yapıları
  • Model verileri ve temel yıl kalibrasyon süreci
  • Model sonuçları nasıl kullanılır - gerçek yaşam uygulamaları
  Yaklaşım• Eğitim, sınıf etkileşimlerine ve klasik beyaz tahta ve VEDA yazılımının doğrudan kullanımına dayanacaktır.
  • Düşük karbonlu kalkınma ve iklim azaltma önlemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında ilgili paydaşların mesleki bilgi, beceri ve anlayışının geliştirilmesi.
  • Devam eden profesyonel diyaloglara katılarak ve karşılıklı öğrenme yöntemi ile katılımcının işbirliği içinde öğrenmesinin sağlanması.
  • Modelleme çerçevesinin sektörel gerçekleşmelerini anlamak ve model sonuçları sonuçlarını yakalamak "
  Ana KonularSektörel modelleme ve emisyon azaltma politikaları için olasılıkları araştırmak için bir alt modelleme çerçevesi kullanılmasına yönelik fırsatlar ve engeller.

  Katılımcı Kurumlar• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  • Tarım ve Orman Bakanlığı
  • TÜİK
  • Diğer kurum ve kuruluşlar
  Model SunucusuAsst.Prof. Kemal Sarıca, Işık Üniversitesi ve Bileşen 3 - Faaliyet 3.1&3.2 raporları baş yazarı
  Eğitim 9 - TIMES modelleme çerçevesi: teori ve bina & atık sektörlerinde sektörel uygulamalar, 29-30 Nisan 2020
  EĞİTİM-9
  Eğitim AdıTIMES modelleme çerçevesi: teori ve bina & atık sektörlerinde sektörel uygulamalar
  WebsitesiIEA-ETSAP
  Süre 2 gün
  Tarih29-30 Nisan 2020
  Eğitim YeriOnline Platform, WebEx Webinar
  Hedefler• Katılımcıların aşağıdan yukarı modele aşina olmaları
  • Referans Enerji Sisteminin Temelleri
  • Teknoloji / Süreç tanımları ve kullanımının anlaşılması.
  • Enerji / Malzeme ilişkileri
  • Bina ve Atık model yapıları
  • Model verileri ve temel yıl kalibrasyon süreci
  • Model sonuçları nasıl kullanılır - gerçek yaşam uygulamaları
  Yaklaşım• Eğitim, sınıf etkileşimlerine ve klasik beyaz tahta ve VEDA yazılımının doğrudan kullanımına dayanacaktır.
  • Düşük karbonlu kalkınma ve iklim azaltma önlemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında ilgili paydaşların mesleki bilgi, beceri ve anlayışının geliştirilmesi.
  • Devam eden profesyonel diyaloglara katılarak ve karşılıklı öğrenme yöntemi ile katılımcının işbirliği içinde öğrenmesinin sağlanması.
  • Modelleme çerçevesinin sektörel gerçekleşmelerini anlamak ve model sonuçları sonuçlarını yakalamak "
  Ana KonularSektörel modelleme ve emisyon azaltma politikaları için olasılıkları araştırmak için bir alt modelleme çerçevesi kullanılmasına yönelik fırsatlar ve engeller.

  Katılımcı Kurumlar• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  • TÜİK
  • Diğer kurum ve kuruluşlar
  Model SunucusuAsst.Prof. Kemal Sarıca, Işık Üniversitesi ve Bileşen 3 - Faaliyet 3.1&3.2 , Bileşen 4 - Faaliyet 4.1 ve Faaliyet 4.2.3 raporları baş yazarı
  Eğitim 10 - Marjinal Azaltım Maliyet Eğrileri (MACC) Analizi Eğitimi, 23-24 Haziran 2020
  EĞİTİM-10
  Eğitim AdıMarjinal Azaltım Maliyet Eğrisi Analizi Eğitimi
  Süre 2 gün
  Tarih23-24 Haziran 2020
  YerOnline Platform, WEBEX Webinar
  TanımBir marjinal azaltım maliyet eğrisi (MACC), değişen miktarlarda emisyon azaltımı için emisyon azaltmanın sonuncusu (marjinal maliyet) ile ilişkili maliyeti gösteren bir grafik olarak tanımlanır. Bu nedenle, marjinal azaltım maliyetini bu temel gelişime göre değerlendirmek için CO2 kısıtlaması olmayan bir temel tanımlanmalıdır.

  MACC'ler istenen azaltma seviyesiyle ilişkili toplam maliyeti görmeyi kolaylaştırır. MAC eğrileri kavramı, politika yapıcıların karar vermesi sürecinde çok yararlı olsa da, emisyon azaltımıyla ilgili maliyetin basit temsili nedeniyle MAC yaklaşımının kullanımının faydalarını sınırlandırabilecek olası dezavantajları dikkate alınmalıdır.
  Yaklaşım• MACC teorisi ve sınırlamaları
  • Dağıtılan model ve MACC'leri oluşturma yolu
  • Beklenen azaltım maliyetini tahmin etmek için MACC'ler nasıl kullanılır?
  • MACC'e dayalı olarak istenen azaltım için teknolojileri desteklemesi gereken politikaların tasarımı
  • Olası emisyon azaltım seviyeleri ve gerçek yaşam etkileri için sınırlamalar için MACC kullanımı.
  Katılımcılar• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  • Tarım ve Orman Bakanlığı
  • TÜİK
  • Proje Teknik Ekibi
  Model SunucusuAssociate. Prof. Kemal Sarıca, Işık University ve Bileşen 3 - Faaliyet 3.1&3.2, Bileşen 4 - Faaliyet 4.1 ve Faaliyet 4.3.3 raporları baş yazarı