5. YÖNLENDİRME KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

 5. Yönlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ortaklaşa finanse ettiği “Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi” teknik yardım projesi kapsamında, 5. Yönlendirme Kurulu toplantısı20 Eylül 2018 tarihinde ÇŞB binası, Ankara, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir.

Temel hedefi proje ilerleyişi, devam eden faaliyetler ve ileriki dönemde yapılacak faaliyetler hakkında bilgilendirme yapmak olan toplantı; Faydalanıcı, Sözleşme Makamı, ilgili proje paydaşları ve teknik yardım ekibinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Sayın. Orhan Solak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Faydalanıcı Kurum) adına katılımcıları karşılamış ve açılış konuşmasını yaparak çalıştayı başlatmıştır.
Dr. Mykola Raptsun (Takım Lideri), bir önceki raporlama döneminde teslim edilen çıktılar, proje ilerleyişi, devam eden faaliyetler ve ileriki dönemde yapılması planlanan önemli faaliyetler hakkında detaylı bilgilendirme yapmıştır.

Sayın. Mykola Raptsun’un sunumundan sonra, Sayın. Rıfat Ünal Sayman, 2. Bileşen Teknik Lideri, bileşen ilerleyişi üzerine güncel bilgi vermiştir. Sayın. Sayman’ın sunumundan sonra Kıdemli Uzman,Sayın Aynur Tokel Sektörel Veri İhtiyacı, Veri Toplaması,Doğrulaması ve Onaylanmasına Yönelik Paydaş İşbirliği üzerine sunum yapmıştır.

Katılımcılardan değerli yorumları ve tavsiyelerinin alınmasını takiben, Sayın. Erhan Durmaz tüm katılımcılara, katkılarından ve ilgilerinden dolayı teşekkür etmiş ve toplantıyı kapatmıştır.

Toplantı Gündemini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Comments are closed.