8. Yönlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirilmiştir

AB ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ortaklaşa finanse ettiği “Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi” teknik yardım projesi kapsamında, 8. Yönlendirme Kurulu toplantısı 27 Haziran 2019 tarihinde ÇŞB binası, Ankara, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir.

Temel hedefi proje ilerleyişi, devam eden faaliyetler ve ileriki dönemde yapılacak faaliyetler hakkında bilgilendirme yapmak olan toplantı; Faydalanıcı, Sözleşme Makamı, ilgili proje paydaşları ve teknik yardım ekibinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Sayın. Orhan Solak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Faydalanıcı Kurum) adına katılımcıları karşılamış ve açılış konuşmasını yaparak çalıştayı başlatmıştır.
Dr. Mykola Raptsun (Takım Lideri), bir önceki raporlama döneminde teslim edilen çıktılar, proje ilerleyişi, devam eden faaliyetler ve ileriki dönemde yapılması planlanan önemli faaliyetler hakkında detaylı bilgilendirme yapmıştır.

Sayın. Mykola Raptsun’un sunumundan sonra, Sayın. Rıfat Ünal Sayman, Sayın. Kemal Sarıca ve Sayın. Gamze Çelikyılmaz faaliyetler ve ilerleyiş üzerine bilgilendirme yapmıştır.

Katılımcılardan değerli yorumları ve tavsiyelerinin alınmasını takiben, Sayın. Orhan Solak tüm katılımcılara, katkılarından ve ilgilerinden dolayı teşekkür etmiş ve toplantıyı kapatmıştır.

Comments are closed.