Bileşen 3&4 Çalışma Grubu Sonuç Yaygınlaştırma Çalıştayı Düzenlendi

Düşük Karbonlu Kalkınma Projesi kapsamında, Bileşen 3&4 Çalışma Grubu Sonuç Yaygınlaştırma Çalıştayı 20 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantı çevrimiçi Webinar platformu Zoom üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlardan toplam 110 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda her sektör uzmanı (tarım, binalar, ulaşım ve atık) aşağıdaki konularda bulgularını ve sonuçlarını sundu:

  • UİDEP faaliyetlerinin ve seçilen sektörlerle ilgili diğer planların emisyon azaltım potansiyelinin ve maliyetinin değerlendirilmesi (Faaliyetler 3.1 ve 3.2)
  • Analiz edilen sera gazı azaltma eylemlerinin finansal olmayan toplumsal kazançları ve kayıpları (Faaliyet 3.3)
  • Sera gazı senaryo modellemeleri ve en umut vadeden sera gazı azaltım eylemlerinin belirlenmesi (Faaliyetler 4.1 ve 4.2)
  • Uzun dönem sera gazı azaltım seçenekleri (Faaliyet 4.2.2)
  • Marjinal azaltım maliyet eğrileri analizleri (Faaliyet 4.2.3)

Sektörel sunum ve tartışma oturumunun ardından, Proje Direktörü Rade Glomazic söz aldı ve Alt Faaliyet 4.3.2 kapsamında 4 farklı AB ülkesine yapılan 3 çalışma ziyareti hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Etkileşimli Soru-Cevap oturumunun ardından toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Proje Faydalanıcısı) tarafından sonlandırıldı. "

WhatsApp Image 2020-08-20 at 21.25.11 (1).jpeg

Comments are closed.