Temmuz 2019 ‘da Gerçekleştirilen Faaliyetler

2 Temmuz 2019- İstanbul: DEA çalışması hazırlanacak 4 AB iklim mevzuatından Emisyon Ticaret Sistemi Direktifi (ETSD) ve Çaba Paylaşımı Kararı (ESD) için 2 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul’da sektör paydaşlarına yönelik 2 danışma toplantısı düzenlenmiştir. Toplantılarda projenin ikinci bileşeninin lideri Rifat Ünal Sayman, projeye, AB iklim mevzuatına ve DEA çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapmıştır, DEA kapsamında incelenen politika alanlarına ilişkin mevcut durumu ve bulguları paylaşılmıştır.

4 Temmuz 2019 - Ankara: 4 Temmuz 2019 tarihinde Ankara’da kamu kurumlarıyla gerçekleştirilen 3 danışma toplantısında Emisyon Ticaret Sistemi Direktifi (ETSD), Karbon Yakalama ve Depolama Direktifi (CCSD) ve Benzin ve Motorin Kalitesi Direktifi (FQD) ele alınmıştır.

22 Temmuz 2019 – Konya & 24 Temmuz 2019- Ankara: Tarım sektörüne yönelik gerçekleştirilen SEA çalışması için 22 ve 24 Temmuz 2019 tarihlerinde sırasıyla Konya ve Ankara’da sektör temsilcileriyle bir araya gelinen toplantılarda, ziraat odaları il ve

ilçe temsilcilikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı il temsilcilikleri, tarım üreticileri birlikleri ve ilgili kamu kurumları katılım sağlamıştır. Proje 2. Bileşen Lideri, Rifat Ünal Sayman, AB iklim mevzuatına ve SEA çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapmıştır. AB iklim mevzuatının tarım sektörüne etkisindeki bulgular projenin kıdemli danışmanı İlkay Dellal tarafından aktarılmıştır.

Comments are closed.