Yayımlama Çalıştayları Gerçekleştirilmiştir

Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Eylem ve Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi" 1. bileşeni kapsamındaki Yayımlama Çalıştayları 22 & 23 Mayıs 2018 tarihinde Meyra Palace, Ankara'da düzenlenmiştir.

Sayın. Mehrali Ecer, Çevre ve Şehircilik Bakanlıoğı, İklim Değişikliği Daire Başkanı, açılış konuşması yaparak çalıştayı başlatmıştır. Sayın. Mykola Raptsun, proje Takım Lideri, söz alarak proje ve 1. bileşenin yapısına dair bilgilendirme yapmıştır.

Sayın. Ecer ve Sayın. Raptsun'un konuşmasını takiben, Sayın. Aslı Özçelik, 1. Bileşen Teknik Lideri, söz alarak proje kapsamında hazırlanan raporlar ve TYE'nin şuana kadar neler yaptığına değinmiştir. Çalıştaya, proje Faydalanıcısı (ÇŞB), hedef sektör (atık, b,na, tarım, ulaştırma) ve STK temsilcileri katılmıştır.

Sayın. Özçelik'in sunumunun ardından hem uluslararası hem de yerel uzmanlar sunum yapmış, proje paydaşları ve katılımcılardan gelen sorular cevaplanmıştır.

Dört bölümden oluşan çalıştay sırasında, proje bileşeni kapsamında hazırlanan raporların sonuçları, proje paydaşları ve ilgili katılımcılar ile paylaşılmıştır.

Çalıştay ile ilgili resimler aşağıdadır.

Comments are closed.