İKLİM POLİTİKALARI

Türkiye'nin Başlıca Çevre ve İklim Değişikliği ile ilgili Politika, Strateji ve Eylem Planları Envanteri

No.Politikalar, Stratejiler ve Eylem PlanlarıBenimsenme YılıKapsadığı SüreSorumlu Devlet KurumuSektör(ler)Tamamlanma DurumuDokümana Erişim
110. Ulusal Kalkınma Planı2013T.C. Kalkınma Bakanlığıkesişen
 • Türkçe
 • İngilizce
 • 2Ulusal İklim Değişikliği Startejisi (UİDS)20102010-2023T.C. Çevre ve Şehircilik BakanlığıEnerji, Sanayi, Ulaştırma, Bina, Atık, Tarım, AKAKDO
 • Türkçe
 • İngilizce
 • 3Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı UİDEP20112011-2023T.C. Çevre ve Şehircilik BakanlığıEnerji, Sanayi, Ulaştırma, Bina, Atık, Tarım, AKAKDO aktif
 • Türkçe
 • İngilizce
 • 4 Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı 20112011-2023T.C. Çevre ve Şehircilik BakanlığıEnerji, Sanayi, Ulaştırma, Bina, Atık, Tarım, AKAKDO aktif
 • Türkçe
 • İngilizce
 • 5Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Stratejik Planı 20152015-2019T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıEnerjiaktif
 • Türkçe
 • İngilizce
 • 6Enerji Verimliliği Stratejisi20102010-2023T.C. Enerji ve tabii Kaynaklar BakanlığıEnerji, Sanayiaktif
 • Türkçe
 • İngilizce
 • 7Ulaşım ve İletişim Strateji Belgesi20112011-2023T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme BakanlığıUlaştırmaaktif
 • Türkçe
 • 8Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eki Eylem Planı20142014-2023T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme BakanlığıUlaştırmaaktif
 • Türkçe
 • 9Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı2016-2023T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Eski T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı)Atıkaktif
 • Türkçe
 • 10Atıksu Arıtımı Eylem Planı 20152015-2023T.C. Çevre ve Şehircilik BakanlığıAtıkaktif
 • Türkçe
 • 11T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Stratejik Planı20152015-2017T.C. Çevre ve Şehircilik BakanlığıEnerji, Sanayi, Ulaştırma, Bina, Atık, Tarım, AKAKDO aktif
 • Türkçe
 • 12Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi20102011-2014T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıSanayitamamlandı
 • Türkçe
 • İngilizce
 • 13T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Stratejik Plan
 • 2015
 • 2017
 • 2013-2017
 • 2018-2022
 • T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık BakanlığıTarım
 • tamamlandı (2013-2017)
 • aktif (2018-2022)
 • Türkçe (2013-2017)
 • İngilizce (2013-2017)
 • Türkçe (2018-2022)
 • 14Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı20132013-2017T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımaktif
 • Türkçe
 • 15Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES)20102010-2023T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Enerji, Sanayi, Ulaştırma, Bina, Atık, Tarım, AKAKDO aktif
 • Türkçe
 • 16T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Stratejik Plan20132013-2017 (2017-2021)T.C. Orman ve Su İşleri BakanlığıAKAKDO, Tarımaktif
 • Türkçe
 • 17Ulusal Havza Yönetim Stratejisi20142014-2023T.C. Orman ve Su İşleri BakanlığıAtık, Tarımaktif
 • Türkçe
 • 18Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı20072007T.C. Orman ve Su İşleri BakanlığıTarımtamamlandı
 • Türkçe
 • İngilizce
 • 19Havza Koruma Eylem Planları2013-2023T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atıkaktif
 • Türkçe - İngilizce
 • 20Ulusal Afet ve Acil Yönetimi Stratejik Plan20122013-2017T.C. BaşbakanlıkBinaaktif
 • Türkçe
 • İngilizce
 • 21IPA II Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı - Gösterici Strateji Dokümanı2014-2020kesişenaktif
 • İngilizce
 • 22Ulusal Çevre Kanunu ve Ulusal İklim Değişikliği ile ilgili Yönetmelikler (Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik)
 • 1983
 • 2014
 • kesişenaktif
 • Türkçe
 • İngilizce
 • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik-TR
 • 23Türkiye İklim Değişikliği 6. Bildirimi20152015-2017T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kesişenaktif
 • Türkçe
 • İngilizce