Proje Çalışma Grubu Çalıştayları

Bileşen 2 -  Çalışma Grubu Çalıştayları - Sunumlar

SEA Çalıştayı 30 Nisan 2019 - Ankara

SEA Çalıştayı 3 Mayıs 2019 - Istanbul

DEA Çalıştayı 6 Mayıs 2019 - Ankara

AB Emisyon Ticaret Sistemi
AB Karbon Yakalama ve Depolama
AB Benzin ve Motorin Kalitesi

DEA Çalıştayı 7 Mayıs 2019 - Istanbul

AB Emisyon Ticaret Sistemi
AB Emisyon Ticaret Sistemi - Enerji Sektörü
AB Emisyon Ticaret Sistemi - Havacılık Sektörü

DEA Çalıştayı 8 Mayıs 2019 - Istanbul

AB Benzin ve Motorin Kalitesi - Biyoyakıt
AB Benzin ve Motorin Kalitesi - Elektrikli Araçlar
AB Karbon Yakalama ve Depolama