Proje Çalışma Grubu Danışma Toplantıları/Çalıştayları

Faaliyet 3.1 ve Faaliyet 3.2 kapsamında proje paydaşlarıyla gerçekleştirilen sektörel çalışma grubu danışma/istişare toplantıları

İlk Aşama Çalışma Grubu Danışma/İstişare Toplantıları

Bina Sektörü  paydaşları ile yapılan ilk aşama ÇG danışma toplantısına dair brifing notu (ETKB)

Bina Sektörü paydaşları ile yapılan ilk aşama ÇG danışma toplantısına dair brifing notu (ÇŞB)

Atık Sektörü paydaşları ile yapılan ilk aşama ÇG danışma toplantısına dair brifing notu (ÇŞB)

Tarım Sektörü paydaşları ile yapılan ilk aşama ÇG danışma toplantısına dair brifing notu (TOB)

Ulaştırma Sektörü paydaşları ile yapılan ilk aşama ÇG danışma toplantısına dair brifing notu (UAB)-1

Ulaştırma Sektörü paydaşları ile yapılan ilk aşama ÇG danışma toplantısına dair brifing notu (UAB)-2

TÜİK ile yapılan ilk aşama ÇG danışma toplantısına dair brifing notu

İkinci Aşama Çalışma Grubu Danışma/İstişare Toplantıları

Atık Sektörü Paydaşları ile İkinci Aşama ÇG İstişare Toplantısının Çıktıları (ÇŞB)

Tarım Sektörü Paydaşları ile İkinci Aşama ÇG İstişare Toplantısının Çıktıları (TOB)

Ulaştırma Sektörü Paydaşları ile İkinci Aşama ÇG İstişare Toplantısının Çıktıları (UAB)

Bina Sektörü Paydaşları ile İkinci Aşama ÇG İstişare Toplantısının Çıktıları (ETKB)

Faaliyet 3.3 kapsamında proje paydaşlarıyla gerçekleştirilen sektörel Çalışma Grubu Çalıştayı

Sektörel Çalışma Grubu Çalıştayı Çıktıları