Proje Çalışma Grubu Çalıştayları

Çalışma Grubu Çalıştayları

Proje Çalışma Grubu Yayımlama Çalıştayı

Gündem

Bileşen 1-çıktıları-hakkında-bilgilendirme_Teknik Lider_Aslı Özçelik_Sunum

Türkiye’de-iklim-değişikliğinin-makroekonomik-analizi: Mevcut durum ve tahminler_Erinç Yeldan_Sunum

ATIK SEKTÖRÜ

Türkiye’de-atık-sektörünün-durumu: DKK için engeller ve fırsatlar_Özgür Saki_Sunum

Atık-sektörü-için-sera-gazı-eğilimleri-ve-tahminleri_Aynur Tokel_Sunum

Kurumsal-kapasite: Türkiye’de atık sektörü için bulgular_Andelka Mihajlov_Sunum

AB-ve-Türk-mevzuatı-arasındaki-boşluklar: Yasal analizler ve tavsiyeler_Alessandra Barecca_Sunum

DKK için Türk yasal çerçevesi_Özlem Döğerlioğlu_Sunum

BİNA SEKTÖRÜ

Türkiye’de-bina-sektörünün-durumu: DKK için engeller ve fırsatlar_Esra Koç_Sunum

Bina-sektörü-için-sera-gazı-eğilimleri-ve-tahminleri_Aynur Tokel_Sunum

Kurumsal-kapasite: Türkiye’de bina sektörü için bulgular_Andelka Mihajlov_Sunum

AB-ve-Türk-mevzuatı-arasındaki-boşluklar: Yasal analizler ve tavsiyeler_Alessandra Barecca_Sunum

DKK için Türk yasal çerçevesi_Özlem Döğerlioğlu_Sunum

TARIM SEKTÖRÜ

Türkiye’de-tarım-sektörünün-durumu: DKK için engeller ve fırsatlar_İlkay Dellal & Erdinç Ersoy_Sunum

Tarım-sektörü-için-sera-gazı-eğilimleri-ve-tahminleri_Aynur Tokel_Sunum

Kurumsal kapasite: Türkiye’de tarım sektörü için bulgular_Andelka Mihajlov_Sunum

AB-ve-Türk-mevzuatı-arasındaki-boşluklar: Yasal analizler ve tavsiyeler-Analiz_Alessandra Barecca_Sunum

DKK için Türk yasal çerçevesi_Özlem Döğerlioğlu_Sunum

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ

Ulaştırma-sektörü-için-sera-gazı-eğilimleri-ve-tahminleri_Aynur Tokel_Sunum

Kurumsal kapasite: Türkiye’de ulaştırma sektörü için bulgular_Andelka Mihajlov_Sunum

AB-ve-Türk-mevzuatı-arasındaki-boşluklar: Yasal analizler ve tavsiyeler_Alessandra Barecca_Sunum

DKK için Türk yasal çerçevesi_Özlem Döğerlioğlu_Sunum

Türkiye’de-ulaştırma-sektörünün-durumu: DKK için engeller ve fırsatlar_Hediye Tüydeş Yaman & Kristiana Chakarova_Sunum