4. Çalışma Grubu Çalıştayı Düzenlenmiştir

Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi, 1. Bileşeni kapsamında, 4. Çalışma Grubu Çalıştayı 5 Mart 2018 tarihinde Bilkent Otel, Ankara, Türkiye’de düzenlenmiştir.

Uluslararası ve ulusal uzmanlar, Türk mevzuatının AB iklim müktesebatına uyum çalışmalarını belirlemek amacıyla, hukuki boşluk analizi üzerine sunum yapmıştır. Ayrıca, iklim değişiklinin azaltımı ve düşük karbonlu kalkınma alanlarında, ülkedeki kurumsal kapasiteyi iyileştirmek amacıyla mevcut kurumsal çerçeve anketi düzenlenmiştir.

Öğleden sonraki oturumda, yuvarlak masada gerçekleştirilen istişarelerde, Boşluk Analizi Raporu’nun son versiyona aktarılacak proje paydaşları, STK’lar ve kurumların geribildirimi, katkıları ve önerileri alınmıştır.

Boşluk Analizi Raporu için paydaşlardan geri bildirim alınmış ve her sektör için SWOT analizi yapılmıştır. Her bir sektör için sektörlere ait güçlü ve zayıf noktalar, sektörler için Düşük Karbonlu Kalkınma önündeki tehditler ve fırsatlar tartışılmıştır.

 

4. Çalışma Grubu Çalıştayı ile ilgili fotoğraflar aşağıdadır. Ayrıca, proje faaliyet fotoğraflarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Comments are closed.