3. Çalışma Grubu Çalıştayı 30 Ocak 2018’de Gerçekleştirilmiştir

AB ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ortaklaşa finanse ettiği “Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi” teknik yardım projesi kapsamında Türkiye’de düşük karbonlu kalkınma için engeller ve fırsatlar ile ilgili olarak uzmanların ilk bulgularının paylaşılması amacıyla 3. Çalışma Grubu (ÇG) Çalıştayı, 30 Ocak 2018 tarihinde Bilkent Otel, Ankara, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir.

İlgili paydaşlar, kamu kurumları, STK’lar ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 60’dan fazla katılımcı çalıştaya iştirak etmiştir.

Sayın. Mehrali Ecer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Faydalanıcı Kurum) adına katılımcıları selamlamış ve açılış konuşmasını yaparak çalıştayı başlatmıştır.

Dr. Mykola Raptsun - Takım Lideri, engeller ve fırsatlar analizinde kullanılan metodoloji hakkında kısa bilgilendirme yapmıştır. Dr. Aslı Özçelik - 1. Bileşen Teknik Lideri- ise belirli Bileşen faaliyetlerinin yanı sıra Çalıştayın hedefi, gündemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme yapmıştır.

Uluslararası ve ulusal uzmanlar, bina, katı atık ve ulaştırma gibi proje hedef sektörleri için düşük karbonlu kalkınma (DKK) yolundaki mevcut engeller ve fırsatlara ilişkin ilk bulgularını sunmuşlardır.

Uzmanlar tarafından yapılan sunumları takiben, sektörel alt-gruplar, sunulan ilk bulguları tartışmak ve proje paydaşlarından katkı ve geri bildirim sağlanması amacıyla bir araya getirilmiştir. Paydaşlar, DKK için mevcut engeller ve fırsatları tanımlayan matrisler geliştirmiş ve engellerin ortadan kaldırılması için ilgili politik araçlar hakkında tartışmışlardır. Masalardaki tartışmalar uzmanların moderatörlüğü aracılığı ile gerçekleştirilmiş ve çıkarılan sonuç & tavsiyelerin, Engeller ve Fırsatlar Raporu’na yansıtılacağı bilgisi katılımcılarla paylaşılmıştır.

Comments are closed.