3. Yönlendirme Kurulu Toplantısı 8 Şubat 2018’de Gerçekleştirilmiştir

AB ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ortaklaşa finanse ettiği “Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi” teknik yardım projesi kapsamında, 3. Yönlendirme Kurulu toplantısı, proje ilerleyişi, devam eden faaliyetler ve ileriki dönemde yapılacak faaliyetler hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla 8 Şubat 2018 tarihinde ÇŞB binası, Ankara, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantı; Faydalanıcı, AB Delegasyonu, ilgili proje paydaşları ve teknik yardım ekibinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Sayın. Mehrali Ecer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Faydalanıcı Kurum) adına katılımcıları selamlamış ve açılış konuşmasını yaparak çalıştayı başlatmıştır.
Katılımcıların kendini tanıtmasının ardından, Dr. Mykola Raptsun (Takım Lideri) proje ilerleyişi, devam eden faaliyetler ve ileriki dönemde yapılması planlanan önemli faaliyetler hakkında detaylı bilgilendirme yapmıştır. Sayın. Mykola Raptsun’un sunumundan sonra, Dr. Aslı Özçelik, 1. Bileşen Teknik Lideri, ve Rıfat Ünal Sayman, 2. Bileşen Teknik Lideri, ilgili bileşenlerin ilerleyişi üzerine güncel bilgi vermiştir.

Katılımcılardan değerli katkıların alınmasını takiben, Sayın. Mehrali Ecer tüm katılımcılara, katkılarından ve ilgilerinden dolayı teşekkür etmiş ve toplantıyı kapatmıştır.

Comments are closed.