5. Çalışma Grubu Çalıştayı Düzenlenmiştir

Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi, 1. Bileşeni kapsamında, 5. Çalışma Grubu Çalıştayı 6 Mart 2018 tarihinde Bilkent Otel, Ankara, Türkiye’de düzenlenmiştir.

Sabah gerçekleştirilen oturumda ulusal ve uluslararası uzmanlar, Bileşen 1 kapsamındaki faaliyetler ve ilerlemeler hakkında tüm paydaşları bilgilendirmek amacıyla sektörel envanter çalışmaları üzerine sunum yapmıştır.

Öğleden sonra gerçekleştirilen oturumda ise, yuvarlak masada gerçekleştirilen istişarelerde, Temel Rapor ile ilgili olarak proje paydaşları, STK’lar ve kurumların geribildirimi, katkıları ve önerileri alınmıştır.

Çalıştayda yapılan sunumlar ve istişare sonuçları, yakın bir tarihte web sitemizde yayınlanacaktır.

Comments are closed.