İkinci Proje Çalışma Grubu Çalıştayı 7 Aralık 2017 Tarihinde Düzenlendi.

Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi kapsamında Projenin 1. Bileşeni çerçevesinde hazırlanacak olan “Talep Durum Raporu”nun Çalıştay’ı,  ilk bulgularının proje paydaşları ile paylaşılması ve geri bildirim alınabilmesi amacıyla 7 Aralık 2017 tarihinde Bilkent Otel’de düzenlendi.

Çalıştay’a birçok kamu kuruluşu ve özel kuruluşlardan 70’in üzerinde katılım sağlandı. Proje Takım Lideri Mykola Raptsun’ın açılış konuşmasının ardından, talep durum raporu ve 2 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen birinci Proje Çalıştayı hakkında Bileşen 1 Teknik Lideri Dr. Aslı Özçelik bilgilendirme yaptı. Ardından sera gazı emisyon azaltımı ile ilgili taahhütlerin yanı sıra ulusal ve sektörel iklim politikası & mevzuat çerçevesine genel bakış hakkında Hukuki Uzman Dr. Özlem Döğerlioğlu Işıksungur konuşmasını yaptı.

Sektörel Uzmanlar olarak sırasıyla Aynur Tokel, Dr. İlkay Dellal, Özge Yılmaz ve Hediye Tuydes Yaman sektörlerin gelişimi ve sera gazı emisyon hedefleri hakkında bilgi paylaşımında bulundular. Çalıştay’da sektörel alt-çalışma grupları ilk bulguların tartışılması ve paydaşlardan geribildirim almak ve katkı sağlamak için bir araya gelindi ve çalıştay sektörel alt-çalışma gruplarının geribildirimlerinin sunumu ile sona erdi. Çalıştay fotoğrafları için lütfen buraya tıklayınız.

Proje sunumlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız

Comments are closed.