Proje Açılış Toplantısı 24 Ekim 2017 Tarihinde Gerçekleştirildi.

Düşük Karbonlu Kalkınma İçin Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Destek Projesinin Açılış Toplantısı 24 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İklim dirençli düşük karbonlu kalkınmaya yönelik orta ve uzun vadeli iklim eylemine hazırlık için ulusal ve yerel kapasiteyi artırmak ve özellikle Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı’nın (UİDEP – NCAAP) bina, atık, ulaştırma ve tarım sektörlerine ilişkin maliyet etkin iklim değişikliğini azaltma eylemlerine odaklanarak uzun vadede düşük karbonlu kalkınmayı desteklemek için analitik bir temel sağlayarak AB iklim politikası ve mevzuatı ile zaman içerisinde uyum sağlamak amaçlı “Düşük Karbonlu Kalkınma İçin Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi”, İklim Değişikliğiyle bağlantılı var olan stratejilerin gözden geçirilmesini; AB iklim müktesebatı için düzenleyici ve sektörel etki analizlerinin hazırlanmasını; UİDEP kapsamında bina, atık, ulaştırma ve tarım sektörleri için belirlenen maliyet ve emisyon azaltma potansiyelinin TDE tarafından belirlenmesini, uzun vadede yeşil bir büyüme için olası strateji ve faaliyetler için analitik bir altyapı geliştirilmesini sağlamaya çalışacaktır.

Amaçları ve sonuçları yukarıda belirtilen “Düşük Karbonlu Kalkınma İçin Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi”Açılış Toplantısına kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, akademisyen ve medya temsilcilerinden oluşan 100’ü aşkın davetli tarafından katılım sağlanmıştır. Projenin tanıtımının amaçlandığı söz konusu Açılış Toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Genel Müdür Yrd. Sn. Adnan TAN, AB Delegasyonu adına Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkan Yardımcısı Sn. Tibor SZTARICSKAI açılış konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir.

Sayın Adnan Tan yaptığı açılış konuşmasında, sürdürülebilir düşük karbonlu kalkınma alanında Türkiye’de yapılan çalışmaların dünya ölçeğinde artacağını belirterek her sene normal olmayan hava olayları ile karşı karşıya olduğumuzu ve bu iklim değişikliğin etkilerinin ülke ekonomisine verdiği ciddi zararı vurgulamıştır. Düşük karbonlu kalkınmanın, sürdürülebilir ve dengeli bir kalkınma modeli; yeşil büyüme olduğunu belirten Tan, iklim kaynaklarımızı maliyet etkin bir şekilde kullanmamız gerektiğini söylemiştir. 2023 yılına kadar belirledikleri hedefler kapsamında, tüm Türkiye’de yerel iklim değişikliği çalışmalarını tamamlayarak, Yerel İklim Değişikliği Yönetmeliğini hazırlamayı hedeflediklerinin altını çizen Tan, konuşmasını “iklim değişmeden kendimizi değiştirelim” sloganını vurgulayarak bitirmiş ve bu sloganın bütün herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Sayın Tibor Sztaricskai açılış konuşmasında, Avrupa Birliği düşük karbonlu kalkınma yaklaşımının öncelik olarak çevresel yapıya yönelik olduğunu belirtmiştir. Sera gazı emisyonu azaltımını misyon olarak belirlediklerini ve düşük karbon ekonomisi yol haritasında 2050 yılına kadar 1990 yılına göre %80 azaltım hedeflediklerini vurgulayarak belirlenen bu ve benzer hedeflerin her sektör için geçerli olduğunu, gelişen teknoloji ile beraber de bu yolda çözümlere ulaşılabildiğini ifade etmiştir. Özellikle Paris Anlaşmasından sonraki süreçte sera gazı emisyonlarının üye ülkelerin ekonomik anlamdaki gelişimlerine negatif şekilde etki etmediğinin altını çizen Sztaricskai, AB’nin Türkiye’yi bu alanlarda yaptığı çalışmalar açısından desteklediğini vurgulamıştır.

Açılış toplantısında ayrıca proje Takım Lideri Sayın Mykola Raptsun iş planı ve metodlarını, Türkiye’nin özellikle Avrupa ve dünya ile karşılaştırmalı karbon veri analizi hakkında bilgi paylaşımları yapan detaylı bir sunumla anlatmış ve proje hakkındaki soruları yanıtlamıştır.

Comments are closed.