Proje Paydaşları

Proje Paydaşları
  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Ana Faydalanıcı
  • Merkezi Finans ve İhale Birimi- Sözleşme Makamı
  • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
  • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  • T.C. Dışişleri Bakanlığı
  • İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu
  • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)
  • Yerel düzeydeki devlet kurumları
  • Bina, ulaştırma, atık ve tarım ile ilgili STK'lar ve özel sektör kurumları