PROJE TANIMI

Genel hedef


Bilimsel kanıtlara uygun olarak iklim değişikliğini hafifletmeye yönelik küresel çabalara katkıda bulunmak için insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmaktır.


Projenin amacı


İklim dirençli düşük karbonlu kalkınmaya yönelik orta ve uzun vadeli iklim eylemine hazırlık için ulusal ve yerel kapasiteyi artırmak ve özellikle Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı’nın (UİDEP – NCCAP) bina, atık, ulaştırma ve tarım sektörlerine ilişkin maliyet etkin iklim değişikliğini azaltma eylemlerine odaklanarak uzun vadede düşük karbonlu kalkınmayı desteklemek için analitik bir temel sağlayarak AB iklim politikası ve mevzuatı ile zaman içerisinde uyum sağlamaktır.

Bu projeden beklenen genel sonuçlar:

  • Sonuç 1:İklim Değişikliği ile ilgili mevcut stratejilerin gözden geçirilmesi
  • Sonuç 2:AB iklim müktesebatı için düzenleyici ve sektörel etki değerlendirmelerinin hazırlanması
  • Sonuç 3:UİDEP kapsamında bina, atık, ulaştırma ve tarım sektörlerine yönelik maliyet ve emisyon azaltma potansiyellerinin belirlenmesini
  • Sonuç 4:Uzun vadede düşük karbonlu kalkınmayı destekleyecek olası strateji ve eylemler için çözümsel tabanın geliştirilmesi

PS_diagram_tr_v2