TEKNİK DESTEK EKİBİ

Rade Glomazic, Human Dynamics şirketinde Kıdemli Proje Yöneticisi olarak çalışmaktadır ve proje yönetimi, AB fon yönetimi, AB finansmanlı iklim değişikliği, çevre ve enerji danışmanlık proje yönetiminde kapsamlı tecrübeye sahiptir. Çevre ve iklim alanlarında kapasite geliştirme ve eğitim projelerinde uzmanlaşmıştır. Rade Glomazic’in Hukuk ve Ekonomi Yüksek Lisans derecesi, Lincoln Üniversitesi İşletmecilik Yönetimi Yüksek Lisans derecesi, Cambridge Üniversitesi Sürdürülebilir İşletme Doktora derecesi bulunmaktadır. Doktora derslerini Harvard Kennedy School, Oxford Üniversitesi, Haas İşletme Üniversitesi, California Berkeley Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi’nde almıştır.

Proje yöneticisi olarak, Türkiye’de yürüttüğü AB finansmanlı 2 Teknik Yardım Projesi ile önemli tecrübe sahibi olmuş, Türkiye’deki faydalanıcıların ve kilit paydaşların çalışma esasları ve desteklemeye yönelik taleplerini derinlemesine anlama fırsatı bulmuştur. Yürütülen projeler şu şekildedir.

  • “Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi”;
  • “Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”
Rade Glomazic, Project Direktörü
rade.glomazic@humandynamics.org

Mykola Raptsun’un Elektrik ve Makine Mühendislik diploması ve Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği alanında kapsamlı araştırma diploması (Doktora derecesine eşit) bulunmaktadır. Geçiş ekonomileri olan ülkelerde iklim değişikliği etkilerinin hafifletilmesi ve uyumlaştırılması, sürdürülebilir enerji ve düşük karbon politika ve teknolojileri alanlarında proje geliştirme ve yönetimi, araştırma ve kapasite geliştirme ile ilgili olarak 35 yıllık tecrübeye sahiptir.

Uluslararası bağış (EC, USAID, UNDP, UN ECE) ve finans kurumlarınca (EBRD, WB, GEF) finanse edilen kapsamlı ve karmaşık teknik yardım projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması için çok milletli uzman takımlarının koordinasyonu ve yönlendirmesi alanında 20 yıllık uluslararası tecrübe sahibidir.

Mykola Raptsun, Batı Avrupa/ Orta Asya/ Kafkasya bölgelerinde iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerjiye odaklanan EuropeAid projelerinde Takım Lideri, Kilit Uzman ve Kıdemli uzman olarak görev almıştır. AB projelerinin uygulanması, yönetimi ve raporlama gereklilikleri konularında kapsamlı tecrübe ve bilgi sahibidir.Güçlü analitik, iletişim, sunum ve eğitim becerilerine sahiptir. Enerji verimliliği, sürdürülebilir enerji, iklim değişikliği ve elektrik mühendisliği alanlarında 100’den fazla yayın ve raporun yazarı ve ortak yazarıdır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası konferans, forum ve eğitim etkinliğinde organizatör, moderatör ve konuşmacı / sunumcu olarak görev yapmıştır.

Mykola Raptsun, Team Leader
mykola.raptsun@lowcarbonturkey.org

Burak Yüceyalçın 1977 yılında Ankara'da doğdu. Ekonomi bölümü mezunu Yüceyalçın, STK'larda mesleki kariyerine başladı. Geçen 15 yıl içerisinde endüstri, çevre ve ekonomi alanlarında danışman, uzman ve proje yöneticisi (özellikle AB finansmanlı projeler) olarak kapsamlı tecrübe edinmiştir. 2014 yılından beri Human Dynamics şirketinde proje yöneticisi olarak çalışmakta olan Yüceyalçın; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Hacettepe Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ergoterapi Bölümü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi için AB tarafından finanse edilen projelerin yönetilmesi konusunda başarılı bir geçmişe sahiptir.

Burak Yüceyalçın, Proje Yöneticisi
burak.yuceyalcin@humandynamics.org

Rifat Ünal SAYMAN, REC Türkiye Direktörü olarak, kuruluşun yürüttüğü projelerin geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarına liderlik etmektedir. Proje yönetiminde, on yılı aşkın bölümü yönetici pozisyonunda olmak üzere, derinlemesine deneyimi ve birikimi bulunmaktadır. Çevre ve sürdürülebilirlik konularında 50’den fazla projenin yürütülmesine aktif dahil olmuştur. “Politika Analizi” ve “Etki Analizi” konularında uzmanlık geliştirmiştir. Avrupa Birliği müktesebatı kapsamında E-atık, Atık Yakma, Seveso II, Yabanıl Kuşlar, Habitat gibi çeşitli çevre direktiflerinin farklı paydaşlar üzerindeki fayda ve maliyetleri konularında çalışmaları bulunmaktadır. Çevre ve Sürdürülebilirlik konularında 100’ün üzerinde konferans, eğitim veya çalıştaya konuşmacı veya moderatör olarak katılmış; ayrıca ulusal ve uluslararası eğitim, konferans ve teknik gezi organizasyonlarını yönetmiştir. Yazdığı çok sayıda rapor, rehber kitap ve makalesi bulunmaktadır. 2 sene Macaristan’da çalışan Sayman’ın, Avrupa’nın birçok ülkesinde katıldığı proje ve etkinlikler olmuştur. Sayman, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri (ABÇÖ) programının Ulusal Koordinatörü ve REC Türkiye ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı’nın (KSSP) direktörüdür. Kamu Yönetimi lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde, Uluslararası İlişkiler yüksek lisansını ODTÜ’de tamamlamıştır.

Rifat Ünal SAYMAN, Bileşen-2 Lideri
burak.yuceyalcin@humandynamics.org