Teknik Raporlar_B2

Bileşen 2: AB iklim müktesebatına ilişkin düzenleyici ve sektörel etki değerlendirmelerinin yapılması (Ön hazırlık raporları ve sunumlar)

Ön Hazırlık Raporları

AB Karbon Yakalama ve Saklama Direktifi Ön Düzenleyici Etki Analizi (Ön-DEA)

AB Çaba Paylaşımı Kararı Ön Düzenleyici Etki Analizi (Ön-DEA)

AB Salım Ticareti Sistemi Direktifi Ön Düzenleyici Etki Analizi (Ön-DEA)

AB Benzin ve Motorin Kalitesi Direktifi Ön Düzenleyici Etki Analizi (Ön-DEA)

Sunumlar

Sunum-CCS_DEA

Sunum-ETS_DEA

Sunum-FQD_DEA