Teknik Raporlar_B2

Bileşen 2: AB iklim müktesebatına ilişkin düzenleyici ve sektörel etki analizlerinin yapılması

Faaliyet 2.1- AB iklim müktesebatının ulusal mevzuata aktarılması için dört düzenleyici etki analizinin (DEA) hazırlanması

DEA Raporları

AB Karbon Yakalama ve Saklama Direktifi (EU-CCSD)

AB Çaba Paylaşımı Kararı (EU-ESD)

AB Emisyon Ticareti Sistemi Direktifi (EU-ETS)

AB Benzin ve Motorin Kalitesi Direktifi (EU-FQD)

Ön Hazırlık DEA Raporları

AB Karbon Yakalama ve Saklama Direktifi Ön Düzenleyici Etki Analizi (Ön-DEA)

AB Çaba Paylaşımı Kararı Ön Düzenleyici Etki Analizi (Ön-DEA)

AB Emisyon Ticareti Sistemi Direktifi Ön Düzenleyici Etki Analizi (Ön-DEA)

AB Benzin ve Motorin Kalitesi Direktifi Ön Düzenleyici Etki Analizi (Ön-DEA)