Teknik Raporlar_B2

Bileşen 2: AB iklim müktesebatına ilişkin düzenleyici ve sektörel etki analizlerinin yapılması

Faaliyet 2.1- AB iklim müktesebatının ulusal mevzuata aktarılması için dört düzenleyici etki analizinin (DEA) hazırlanması

DEA Raporları

AB Karbon Yakalama ve Depolama Direktifi (EU-CCSD)

AB Çaba Paylaşımı Kararı (EU-ESD)

AB Emisyon Ticareti Sistemi Direktifi (EU-ETS)

AB Benzin ve Motorin Kalitesi Direktifi (EU-FQD)

Ön Hazırlık DEA Raporları

AB Karbon Yakalama ve Depolama Direktifi Ön Düzenleyici Etki Analizi (Ön-DEA)

AB Çaba Paylaşımı Kararı Ön Düzenleyici Etki Analizi (Ön-DEA)

AB Emisyon Ticareti Sistemi Direktifi Ön Düzenleyici Etki Analizi (Ön-DEA)

AB Benzin ve Motorin Kalitesi Direktifi Ön Düzenleyici Etki Analizi (Ön-DEA)

Faaliye 2.2. AB İklim müktesebatı için için sektörel etki analizleri ( Bina, ulaştırma, tarım ve atık sektörleri için)

SEA Raporları

Tarım Sektörü için Sektörel Etki Analizi Raporu

Bina Sektörü için Sektörel Etki Analizi Raporu

Ulaştırma Sektörü için Sektörel Etki Analizi Raporu

Atık Sektörü için Sektörel Etki Analizi Raporu