Teknik Raporlar_B3

Sonuç/Bileşen 3: Seçilen sektörlerde belirtilen eylemlerin maliyetinin ve sera gazı salım azaltım potansiyelinin belirlenmesi

Faaliyet 3.1 - UİDEP faaliyetlerinin ve seçilen sektörlerle ilgili diğer planların emisyon azaltım potansiyelinin değerlendirilmesi

Faaliyet 3.2 - Faaliyet 3.1 kapsamında analiz edilen emisyon azaltım eylemlerinin finansal değerlendirmesi

Faaliyet 3.3. Analiz edilen azaltım eylemlerinin diğer potansiyel olumlu ve olumsuz finansal olmayan toplumsal kazanç ve kayıplarının belirlenmesi ve analiz edilmesi