Teknik Raporlar_B3

Sonuç/Bileşen 3: Seçilen sektörlerde belirtilen eylemlerin maliyetinin ve sera gazı salım azaltım potansiyelinin belirlenmesi

Faaliyet 3.1 - UİDEP faaliyetlerinin ve seçilen sektörlerle ilgili diğer planların emisyon azaltım potansiyelinin değerlendirilmesi

Faaliyet 3.2 - Faaliyet 3.1 kapsamında analiz edilen emisyon azaltım eylemlerinin finansal değerlendirmesi