Teknik Raporlar

Sonuç/Bileşen 4: Sera gazı senaryoları ve karbon azaltım eylemlerinin geliştirilmesi ve kilit paydaşların kapasite gelişiminin desteklenmesi

Faaliyet 4.1: Seçilen sektörler için sera gazı senaryosu modellemesi yapılması