Teknik Raporlar_B4

Sonuç/Bileşen 4: Sera gazı senaryoları ve karbon azaltım eylemlerinin geliştirilmesi ve kilit paydaşların kapasite gelişiminin desteklenmesi

Faaliyet 4.1: Seçilen sektörler için sera gazı senaryosu modellemesi yapılması

Faaliyet 4.2.1: Seçilen sektörler için en öne çıkan iklim değişikliği eylemlerinin belirlenmesi

Faaliyet 4.2.2: Seçilen sektörler için uzun vadeli DKK sera gazı azaltım seçenekleri

Faaliyet 4.2.3: Seçilen sektörler için marjinal azaltım maliyet analizleri