Teknik Raporlar_B1

Bileşen 1: Envanter Çalışması ve Mevcut İklim Değişikliği Stratejilerinin Gözden Geçirilmesi

Faaliyet 1.1.1 Durum Raporu

Faaliyet 1.1.2 Talep Durum Raporu

Faaliyet 1.2 Boşluk Analizi Raporu

Faaliyet 1.3 Engeller ve Fırsatlar Raporu

Faaliyet 1.1 - 1.3 Temel Rapor