Uzun Vadeli Sera Gazı Azaltım Seçenekleri Çalıştayı Gerçekleştirilecektir

Düşük Karbonlu kalkınma projesinin bileşen 4 kapsamında tarım, binalar, ulaştırma ve atık sektörleri için ülkemiz için uygulanabilir sera gazı azaltım potansiyeli ve maliyet etkinliği odaklı, taslak uzun vadeli sera gazı emisyon azaltım seçenekleri belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planının güncellenmesinde temel alınacaktır. Sonuçların geniş bir paydaş grubu ile değerlendirilmesi ve görüş alışverişinde bulunulması amacıyla Binalar, Tarım, Ulaştırma ve Atık sektörleri için sırasıyla 14, 15, 18 ve 20 Mayıs 2020 tarihlerinde çevrim içi sektörel paydaş istişare çalıştayları gerçekleştirilecektir.

Comments are closed.