2. Çalışma Ziyareti Düzenlenmiştir

"Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi" kapsamında 2. Çalışma Ziyareti, 1 - 5 Ekin 2018 tarihleri arasında Finlandiya ve İsveç'e 6 katılımcı ile düzenlenmiştir..

Finlandiya ve İsveç'e düzenlenen Çalışma Ziyaretinin amacı; enerji, ulaştırma, atık yönetimi, binalar ve tarım sektörlerinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik düşük karbonlu kalkınma strateji planlamaları ve  uygulamalarını içeren en iyi örnek ve inovasyonları görmektir.

Finlandiya Çevre Bakanlığı, Finlandiya Çevre Enstitüsü ve Stratejik Araştırma Kurumu, VTT Teknik Araştırma Merkezi, Çalışma Ziyareti süresince ziyaret edilen kurumlar arasındadır.

Comments are closed.